Clubdienst

Bardienst

Clubdiensten

Vele handen maken licht werk. En omdat Sail Center 107 geen personeel in dienst heeft zal van elk lid ook extra hulp gevraagd worden.

Bardienst en op/afbouw

Het aantal verplichte diensten is tot een minimum beperkt, namelijk 1 bardienst per lid per jaar, plus 1 keer per jaar helpen bij de op/afbouw van het clubhuis. Bestuurs- en commissieleden zijn hiervan uitgezonderd. Voor aanvang van het seizoen kun je aangeven wanneer het je schikt om de bardienst te doen. Voor de opbouw of afbouw ontvang je een uitnodiging van de bouwcommissaris.

Commissies

Er zijn tal van gespecialiseerde activiteiten die door commissies worden opgepakt. Zo zijn er de volgende commissies: kitecommissie, zeilcommissie, clubcommissie, materiaal- en veiligheidscommissie, bouwcommissie en de communicatiecommissie. Deze ontstaan spontaan of doordat het bestuur en de ALV hier de noodzaak van inzien. Het wordt erg gewaardeerd als je hier een bijdrage aan levert.

Bestuur

Ook het bestuur bestaat uit gewone leden die een extra inspanning en richting willen geven aan de club. Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemene bestuursleden met een specifieke opdracht/taak. Een bestuursfunctie kost wat meer tijd, maar wordt erg gewaardeerd en staat ook nog eens goed op je CV. Gewoon doen!

 

I.V.A. Certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken

Van ieder lid die clubdienst doet, moet er een I.V.A. Certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken aanwezig zijn dat bij controle getoond kan worden.
Is dit niet aanwezig, dan kun je hiervoor beboet worden.

Ga naar de site http://www.nocnsf.nl/iva. Lees op deze pagina de tabbladen zorgvuldig door en doe de test. Mocht je een foutief antwoord gekozen hebben, dan kan dit weer aangepast worden. Bij het E-mailadres van de verantwoordelijke vul je in moc.l1556242778iamg@1556242778niudk1556242778jik7015562427781retn1556242778eclia1556242778s1556242778
Na het behalen van de test wordt het certificaat automatisch per e-mail naar uzelf en naar de verantwoordelijke verstuurd. Zorg er zelf voor dat er een afschrift is van het certificaat als bewijs.
Dus zelf uitprinten, perforeren en in de blauwe map naarst de chips doen!!

Inschrijven en rooster
In het voorjaar, bij aanvang van het strandseizoen, kun je je inschrijven via de site. Je wordt per mail op de hoogte gehouden wanneer de inschrijving opent. Om het rooster te kunnen bekijken moet je eerst inloggen.
Wegblijven heeft gevolgen, zie daarvoor de “Verkorte uitgave van de reglementen”. Bovendien wordt je alsnog opgeroepen om een alternatieve dienst te draaien.
[lwa]